Dự án

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục tại công ty TNHH Yi Da Việt Nam

 • Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục tại công ty TNHH Yi Da Việt Nam
 • Chi tiết như sau:
  • Khảo sát hiện trường và thu thập các số liệu cần thiết.
  • Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với nội dung công việc.
  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ số lượng, chủng loại vật tư thiết bị đã lập trong HSMT phù hợp với công nghệ và đáp ứng các thông số kỹ thuật của công trình bao gồm :
   • Quan trắc các chỉ tiêu chất lượng nước: COD/BOD, pH, nhiệt độ, TSS, lưu lượng kênh hở, độ màu
   • Máy lấy mẫu tự động
   • Hệ thống Camera và đầu ghi
   • Thiết bị thu thập dữ liệu và truyền tất cả dử liệu về trung tâm
   • Đào tạo chuyển giao công nghệ.
   • Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu.