Giải pháp

Quan trắc chất lượng nước mặt tự động liên tục

GIẢI PHÁP QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG

 1. MỤC ĐÍCH
 • Khống chế chất lượng nước sông xuyên biên giới;
 • Khống chế chất lượng nước từ nguồn sông (khi tác động của con người đến chất lượng nguồn nước là chưa đáng kể)
 • Đánh giá được tác động của các nguồn xả thải lớn như: các thành phố, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp… tới chất lượng nước mặt (các trạm này phải đặt ở phía hạ lưu các hộ xả thải lớn);
 • Khống chế chất lượng nước dòng chính sông (trạm môi trường nền)
 • Đánh giá được tác động tổng hợp (đặt ở vùng cửa sông vừa chịu tác động của xả thải, vừa chịu tác động của thủy triều, vừa chịu tác động môi trường nước tự nhiên).
 1. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

Đo gián tiếp bằng cách hút mẫu vào bồn mẫu đặt trong tủ điện hoặc đo trực tiếp trên sông.

Các chỉ tiêu cần quan trắc

 • pH/nhiệt độ
 • DO
 • TSS/độ đục
 • COD
 • Amoni
 • Nitrate
 • EC/TDS/độ mặn
 • Mực nước/lưu tốc
 • Đo đa chỉ tiêu
 • Lấy mẫu tự động
 • …..
   

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp tốt nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG
Hotline 24/7: +84 969 431553        Email: sales@anhduongjsc.com