Sản phẩm

Thiết bị đo mức

1. Công tắc báo mức dạng ON-OFF

2. Cảm biến đo mức liên tục- Ultrasonic

3. Cảm biến đo mức liên tục- Radar