Sản phẩm

Human Machine Interface (HMI)

1. Basic HMI

  • Cho các yêu cầu cơ bản
  • Dòng Basic HMI được khuyên dùng cho các ứng dụng cơ bản với số lượng scale ít.
  • Các màn hình này có chất lượng hình ành tốt và các tiện ích cơ bản cho hoạt động đơn

2. Advanced HMI - Panel-based

  • Cho các nhu cầu cao hơn
  • Nếu bạn cần màn hình MHI cho các ứng dụng cần số lượng Scales nhiều hơn thì nên chọn dòng Advance
  • Tính năng xuất sắc và dải sản phẩm rộng cho phép bạn có nhiều lựa chọn cho ứng dụng của mình, có cả loại cảm ứng và nút bấm, cả lắp cố định lẫn di động.

3. Advanced HMI - PC-based

  • Cho các giải pháp cao cấp
  • Model này dùng cho các giải pháp màn hình cần xử lý nhiều thông tin, dữ liệu, không gian lưu trữ và kết nối
  • Người dùng có thể vận hành máy móc trên màn hình HMI trên tính năng và hiệu suất làm việc mạnh mẽ của máy tính PC trên 1 thiết bị duy nhất